Oświadczenie o dostępie

Portal został utworzony w taki sposób, aby umożliwiał jak największy dostęp do jego treści.

Portal korzysta z wizualnego layout stron CSS. Wzory graficzne, layout i funkcjonalność odpowiada Ogłoszeniu nr 64/2008 DzU dotyczącemu formy publikowania informacji związanych z działalnością administracji publicznej za pośrednictwem stron internetowych dla inwalidów, tzw. ogłoszeniu o dostępie i wymaganiom dla tzw. "Blind friendly web".

Filmy wideo i pliki audio prezentowane na portalu nie dysponują tekstową transkrypcją treści.

kolejnym celem stron jest kompatybilność z obecnymi standardami międzynarodowymi dostępnej strony internetowej: WCAG 1.0 a Section 508 i zostały one uzupełnione o koncepcje pomysły z pozostałych krajowych zasad dostępnej strony internetowej (http://www.w3c.org/WAI/Policy/ http://www.webaim.org/coordination/law/). Strona internetowa spełnia poziom AA.

Wszelkie teksty zdefiniowano w jednostkach względnych i można je w prosty sposób powiekszać i zmniejszać za pomocą standardowych narzędzi przeglądarek internetowych. W podobny sposób można całkowicie wyłączyć style CSS.

Ponieważ nie wszyscy użytkownicy Internetu mają zezwolenia na używania skryptu java, fakt ten został uwzględniony w elementach nawigacji i w maksymalnym możliwym stopniu są wykorzystywane możliwości CSS.

Dokumenty HTML są tworzone przez standard strukturalny XHTML 1.0 Transitional.

W celu lepszego wykorzystania na dużych mnitorach serwer pracuje z tzw. "pływającą szerokością stron" – szerokość strony internetowej zmienia się w zależności od rozmiarów aktualnego okna. W dodatku minimalna szerokość strony wynosi 900 punktów, co z drugiej strony pozwala na wystarczającą pracę także na monitorach o mniejszej rozdzielczości.

Rezerwacja noclegu