Indiana i Święty Gral – teambuilding dla firm

26.11.2015

  • Miejsce: Zamek Svojanov
  • 30 – 300 osób | poziom trudności fizycznych - średni

Indiana i Święty Graal to program teambuildingowy, dla którego inspiracją były znane filmy, takie jak Indiana Jones, Mumia czy Lara Croft. Jest to program teambuildingowy z legendą w tle, oznacza to, że oprócz działań teambuildingowych i zespołowych istotną częścią programu jest element teatralny dostarczający uczestnikom imprezy intensywniejszych wrażeń. Wielki nacisk kładziemy na koncepcję pracy zespołowej. Zespoły w gruncie rzeczy nie konkurują między sobą, lecz przeciwnie w celu osiągnięcia wymarzonego celu ważne jest, aby w konkretnych fazach programu ze sobą współpracowały.

Tematem programu teambuildingowego jest poszukiwanie Świętego Graala. Ta legendarna relikwia przez tysiąclecia była uważana za zagubioną. Obecnie istnieją jednakże ślady mogące doprowadzić do jej odkrycia. Odkrył je nie tylko zespół archeologiczny dra Jonesa, ale również służby kontrwywiadu dążące do zdobycia nieograniczonej władzy związanej ze świętym Graalem. Indy został zmuszony do wezwania najsłynniejszych specjalistów z dziedziny badań archeologicznych, aby udali się w świat w poszukiwaniu wskazówek prowadzących do odkrycia legendarnej relikwii.

Program teambuildingowy Indiana Jones i święty Graal rozpoczyna scena wstępna w której wystąpi dr Jones, zły Turek Omar i członkinie zespołu archeologicznego dra Jonesa. Uczestnicy akcji zostaną podzieleni na poszczególne zespoły uniwersyteckie i pod kierownictwem archeologów zespołu dra Jonesa udadzą się w poszukiwaniu śladów. Z reguły do przejścia będzie od sześciu do ośmiu stanowisk w terenie. Nastąpi częściowa ocena i punkt kulminacyjny całego programu składający się z rozwiązania wskazówek i znalezieniu Świętego Graala.

Program nadaje się dla różnych dużych zespołów. Jest to wprawdzie program teambuildingowy, niemniej można do niego włączyć elementy sportów ekstremalnych, które wprowadzą do całej imprezy odpowiednie napięcie.

Więcej informacji na stronie zamku Svojanov (in English).

Rezerwacja noclegu